Разредна настава се изводи у четири одељења у матичној школи, по два комбинована одељења у Рујнику и Горњем Комрену и једном у Лесковику.