Чланови хемијске секције cу у оквиру Међународне године хемије учествовали на
конкурсу Српског хемијског друштва са пројектом „Хемија у земљи“ и изабрани као
један од три најбоља рада.

 

Чланак о нашем учешћу објављен је у часопису Српског хемијског друштва, Хемијски
преглед:

„У светлу ових дешавања Српско хемијско
друштвопозвало је основне и средње школe из
Србије да учествују у обележавању Међународне
године хемије. На позив се одазвало шест основних
и седам средњих школа и послало своје ppt
презентације и/или видео записе о њиховим
виђењима важности хемије као науке, примене
хемије у свакодневном животу, метода учења
хемије као и повезивања хемије са другим
наукамакао што су биологија, физика, историја

ОШ „Војислав Илић Млађи“ из Хума послала је
видео запис под називом Хемија у „земљи“ који су
креирали чланови хемијске секције са својом
наставницом хемије, Неном Стојановић. Ученици су
вршили хемијску анализу земљишта у воћњаку на
територији села Хум, наводећи важност резултата
анализе при одабиру одговарајуће врсте и количине
ђубрива. Показали су како се узима узорак земљишта
за хемијску анализу, а затим су испитивали
присуство лако растворљивих соли у земљишту и
навели која количина соли штетно утиче на раст
биљака. У узорку су испитивали присуство
карбоната и pH и навели да CaCO3 утиче на pH
земљишта што се мора узети у обзир при одабиру по-
годног ђубрива. На крају видео презентације,
ученици су поручили:
У години хемије, хемичари наше школе,
окружење чувају, свој завичај воле.

У години хемије, хемичари наше школе,
окружење чувају, свој завичај воле.
Нека свака година еколошку свест
пробуди,
на планети нека живе срећни, здрави
људи!