Нови план расподеле бесплатних уџбеника

Знак узвикаМинистарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку о измени модалитета расподеле бесплатних уџбеника. Од наредне, 2015/2016. школске године ученици из основних, али и из средњих школа добијаће бесплатне уџбенике по критеријумима које је утврдило Министарство – деца самохраних родитеља, деца из хранитељских породица и домова за незбринуту децу, деца из породица у којима су оба родитеља незапослена, као и други ученици из материјално угрожених породица.

Знак узвика1Износ средстава намењених за Пројекат „Бесплатни уџбеници“ остају иста као и прошле године (близу 600.000.000 динара), само ће се променити модел расподеле уџбеника.

У наредним данима све школе у Србији биће обавештене о новом плану расподеле бесплатних уџбеника, а у првој половини марта родитељи ће имати прилику да се на основу наведених критеријума пријаве за помоћ у виду бесплатних уџбеника.

Апелујемо на школе, наставнике и родитеље да не улазе у поступак набавке уџбеника до краја марта када ће бити познато који ученици и у ком обиму добијају бесплатне уџбенике.

Подсећамо да су бесплатни уџбеници претходних година били давани на коришћење свим ученицима у Србији који похађају неки од прва четири разреда основне школе, и то за предмете: матерњи језик, математика и свет око нас. За остале предмете родитељи су сами набављали уџбенике.

Досадашњи модел расподеле бесплатних уџбеника показао је извесне мањкавости.

Најпре, социјално и материјално угрожени ученици којима треба помоћи поклањањем бесплатних ученика, не похађају само прва четири разреда основних школа који су до сада били обухваћени Пројектом „Бесплатни уџбеници“. Помоћ је потребна и једном делу ученика у старијим разредима основне, као и у средњој школи.

Зато су бесплатне уџбенике добијала и деца из финансијски стабилних породица које могу себи да приуште куповину нових уџбеника.

Такође, досадашња употреба књига из Пројекта „бесплатни уџбеници“ имала је велика ограничења – ученици су имали обавезу да по завршетку школске године уџбенике који су добили на поклон врате неоштећене. Због тога по овим књигама ученици нису смели да пишу, да подвлаче текст, морали су да се труде да их очувају како би и наредне генерације могле да их користе.

Због тога је новим планом расподеле „Бесплатних уџбеника“ одлучено да ученици књиге могу да задрже и по завршетку школске године.

Како би изабрали најквалитетнији уџбеник који ће употребљавати, наставницима и учитељима требало би омогућити довољно времена за детаљан увид у све одобрене уџбенике из Каталога уџбеника за 2015/2016. годину. Овај Каталог садржи близу 1700 одобрених наслова.