Ове школске године број ученика је 164. Од тога 135 у матичној школи, а 29 у издвојеним одељењима школе. Школа има укупно 14 одељења, од тога у матичној школи 9, а број издвојених одељења је 5 (у комбинованој настави).

У матичној школи и у једном издвојеном одељењу се настава изводи у две смене, а у осталим издвојеним одељењима у једној.

У школи раде две припремне предшколске групе(једна у матичној школи, а једна у издвојеном одељењу).

Што се тиче наставног кадра, у школи ради 20 наставник предметне наставе, 9 учитељица и два васпитача. У школи ради још и вероучитељ по уговору и наставник кинеског језика по пројекту од 2012.