Припреме заучешће на такмичењу поводом Дана Конфучијевог института у Новом Саду. Јелена Матић је добила награду за свој цртеж виђења Кине.

Ове године кинески изучавају и ученици трећеи и четвртог разреда са наставником Li Xuxing-ом.