ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ШКОЛЕ У СЕЛУ РУЈНИК

 

 

Стара  зграда у Рујнику изграђена је 1968.г, али  неадекватна изградња и раседање тла је учинило да зидови попуцају. Зграда је располагала простором од 60 метара квадратних где су биле две учионице, а на површини од 146 метара квадратних су  били ходник, остава, мокри чвор, који није био у функцији јер није постојала септичка јама. Поред учионица била је и једна просторија коју су користили мештани као месну канцеларију, а која је веома брзо постала јако руинирана и уништена. Како је за санирање целе зграде било потребно много пара које нису могле да се надоместе из средстава са позиција текућег одржавања општина је након увида у ситуацију одлучила да одвоји средства из капиталног улагања и да изврши  реконструкцију и санацију објекта. Санација и реконструкција школског  објекта извршена је у две фазе 2011. и 2012.године.

За то време настава у два комбинована одељења и у једној предшколској групи  се одвијала у просторијама месне канцеларије села.

Почетак школске 2012/2013.године обележен је свечано у новоадаптираном објекту, који је сада добио парно грејање и санитарни чвор.

Број ученика  2012/13.школске године је био 15 у два дворазредна одељења и 3 предшколца.

Ове 2013/2014 .школске године број ученика и број предшколаца је остао исти.

Учионице су адекватно опремљене новим намештајем и белим таблама, а у току је и набавка нових рачунара.

Picture14

 

Picture15