ОШ“ ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ МЛАЂИ “
Данила Прице 108
18106 Хум
Тел/факс: 018 4693 003
Тел: 018 4693 540