Пролећни распуст 2021/2022

На основу Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022 годину (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/21), пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022, а завршава се у уторак, 3. маја 2022.

Дакле, први школски дан биће 4. мај, а настава ће се одвијати према уобичајеном распореду.