Ученички парламент ОШ „Војислав Илић Млађи“ у Хуму

 

 

Идеја о формирању Ученичког парламента у ОШ „Војислав Илић Млађи“ родила се 2003. године, када је ова ученичка организација већ постојала у средњим школама у Нишу. Са циљем побољшања опште атмосфере и постизања већег задовољства радом и животом у школи, створена је ова ученичка организација. Кроз Ученички парламент остварује се учешће ученика у животу и раду школе; наставници се боље упознају са жељама и потребама ученика; а родитељи имају бољу комуникацију са децом, која постају одговорнија и свеснија својих могућности; док се локална заједница детаљније информише о жељама и потребама младих.

Сваке године, почетком септембра, Ученички парламент се конституише од изабраних представника сваког одељења 7. и 8. разреда (активних чланова) и ученика 5. и 6. разреда (у позицији посматрача, али са констуктивним идејама).

Од самог оснивања, у нашој школи Ученички парламент активно ради: редовно се одржавају седнице, излажу се тренутни проблеми ученика, траже се решења, расправља и утврђује докле се стигло у остваривању започетих активности. Помоћ у раду ученици добијају од Тима одраслих за подршку развоја  Ученичког парламента, који подстиче и инсистира да већину акција ученици сами осмисле, чиме се постиже боља реализација акција у правцу ширења вредности сарадње, међусобне помоћи и подршке ученицима.

Отуда се рад Ученичког парламента остварује и кроз разне акције.

 

У току ове школске године, Ученички парламент је учествовао у организовању следећих акција:

– Такмичење Наше наде и таленти  у  оквиру Дечије недеље;

– Прослава Дана школе;

– Уређивање школског листа ВИМ школарац;

– Хуманитарна акција ДИЛС-а;

– Обележавање Дана здраве хране;

– Обележавање Дана просветних радника;

– Прослава Светог Саве;

– Покретање зидних новина Акције и реакције у школи;

– Учешће у хуманитарној  акцији за ученицу Правно-пословне школе Александру Алексић;

– Обележавање Дана заљубљених Недељом лепих порука;

– Писање чланака за подлистак Ђачко ћоше у сарадњи са Народним новинама о актуелним дешавањима у школи;

 

У плану су и следеће акције:

– Изложба ускршњих јаја;

– Пролећно сређивање школе (сакупљање секундарних сировина);

– Акција: Бирамо нај…  наставника;

– Предлог кандидата за ученика генерације.

 

 

Ученички парламент  Основне школе „Војислав Илић Млађи“  не само да  промовише дечија права и одговорности, већ даје и велики допринос да школа буде место где се слушамо и разумемо.