Не постоје писани подаци када је школа почела са радом, али на основу  датирања која су објављена у Историји Ниша, почела је 1896.  Први учитељ који је службовао у Хуму 1896/97. био је Јован Стојановић, а затим Панта Илић, Михајло Јовановић и Добривоје Петровић. По ослобођењу, дат је велики значај обнови образовања изградњом и проширењем мреже школа. Настојало се да свако место добије неки школски простор, а где је потребно и проширење постојећег школског објекта. Тако је у Хуму почела са радом нова општинска школа, од тврдог материјала са две учионице и три просторије за учитеље. Школа је имала књижни фонд од 20 књига, у то време просек за школе на селу.
Школске 1924/25. школа је имала 109 ученика.
Школске 1953/54. одлуком Народног одбора среза Ниша, четвороразредна школа у Хуму прерасла је у петоразредну, обухватајући децу из Хума, Рујника, Лесковика и Горњег Комрена.