Kalendar za školsku 2021/22. godinu

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), Министар просвете, науке и технолошког развоја донeo je 05.11.2021. године ПРАВИЛНИК о изменама Правилника o календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину којим „Јесењи распуст почиње у понедељак, 8. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 12. новембра 2021. године.”

У наставку је измењени табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину.

Gutentor Advanced Text