Основна школа савремена школа по мери ученика

Часлав Тошић

Директор школе

Ирена Спасић

педагог

Јована Цветковић

шеф рачуноводства

Милан Антић

секретар

Разредна настава

Силвана Јовановић

учитељица у Хуму

Радмила Марковић

учитељица у Хуму

Јасмина Божиновић

учитељица у Хуму

Милена Веселиновић

учитељица у Лесковику

Никола Живковић

учитељ у Рујнику

Маја Станковић

учитељица у Рујнику

Сузана Стојановић

учитељица у Горњем Комрену

Јелена Петковић

учитељица у Горњем Комрену

Душан Пејчић

васпитач

Маја Мирковић

васпитачица

Језици, историја, верска настава

Јелена Ивковић

Наставница српског језика

Ивана Станковић

Наставница енглеског језика

Јелена Милошевић

наставница енглеског језика

Јелена Крстић

наставница енглеског језика

Вучковић Славиша

наставник руског језика

Драгана Величковић

наставница историје

Јелена Милосављевић

наставнца грађанског васпитања

Иван Лилић

наставнк верске наставе

Ненад Петровић

наставнк верске наставе

Хемија, географија, биологија, техника и технологија

Нена Стојановић

наставница хемије

Зорана Јанковић

наставница географије

Божидарка Петковић

наставница биологије

Милена Стевановић

техника и технологија

Математика, физика, информатика и рачунарство

Јелена Миленковић

наставница математика

Дејан Костић

информатика и рачунарство

Јелена Ђелић

наставница математике

Кристина Никић

наставница физике

Ивица Маринковић

наставник физике

Ликовно, музичко, физичка култура

Ивица Живковић

наставник ликовног васпитања

Марија Петровић

музичко васпитање

Зорица Топаловић

физичко васпитање

Вукица Стојановић

помоћно особље

Зоран Митровић

помоћно особље

Марија Стојановић

помоћно особље

Предраг Јовановић

помоћно особље

Јовица Благојевић

помоћно особље

Поделите