Основна школа савремена школа по мери ученика

Часлав Тошић

Директор школе

Ирена Спасић

педагог

Јасмина Стевановић

шеф рачуноводства

Зоран Ћирковић

секретар

Разредна настава

Силвана Јовановић

учитељица у Хуму

Радмила Марковић

учитељица у Хуму

Сузана Стојановић

учитељица у Хуму

Јасмина Божиновић

учитељица у Хуму

Никола Живковић

учитељ у Рујнику

Милена Веселиновић

учитељица у Горњем Комрену

Душан Пејчић

васпитач

Маја Мирковић

васпитачица

Језици, историја, верска настава

Јелена Ивковић

Наставница српског језика

Ивана Станковић

Наставница енглеског језика

Слађана Јовановић

наставница енглеског језика

Јелена Милошевић

наставница енглеског језика

Вучковић Славиша

наставник руског језика

Драгана Величковић

наставница историје

Иван Лилић

наставнк верске наставе

Хемија, географија, биологија, техника и технологија

Нена Стојановић

наставница хемије

Зорана Јанковић

наставница географије

Божидарка Петковић

наставница биологије

Милена Стевановић

техника и технологија

Математика, физика, информатика и рачунарство

Александра Јанковић

наставница математика

Ненад Игњатовић

наставник физике

Ивица Маринковић

наставник физике

Дејан Костић

информатика и рачунарство

Ликовно, музичко, физичка култура

Ивица Живковић

наставник ликовног васпитања

Марија Петровић

музичко васпитање

Борислав Шуклета

физичко васпитање

Зорица Топаловић

физичко васпитање

Вукица Стојановић

помоћно особље

Зоран Митровић

помоћно особље

Марија Стојановић

помоћно особље

Предраг Јовановић

домар

Поделите