Бесплатни уџбеници за школску 2023/24. годину

Министарство просвете на основу одлуке Владе бр. 401-2079/2023 од 16.03.2023. обезбеђује бесплатне уџбенике на које право остварују следеће категорије ученика:

– ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане помоћи);

– ученици који образовање стичу по ИОП-у (ИОП 1, 2 и3 );

– ученици који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему школовања;

– ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по индивидуалном образовном плану, а потребни су прилагођени уџбеници, као и ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, а којима је потребно прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат).

Школи као доказ за добијање бесплатних уџбеника потребно је доставити следећу документацију:

  • за ученике из социјално/материјално угрожених породица – решење о праву на остваривање социјалне помоћи;
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовноваспитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовноваспитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

Напомена 1. За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и наставу похађају у нашој основној школи, не издаје се потврда, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.)

Напомена 2: За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП1, ИОП2 и ИОП3), није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Пријаву са неопходном документацијом потребно је што пре доставити одељењском старешини до 07.04.2023. године. Одељењски старешина податке о ученицима који остварују право на бесплатне уџбенике уз неопходну документацију прослеђује секретаријату школе.