Село Хум налази се 7 км северно од центра Ниша, испод огранка Сврљишких планина, а над њим се стрмо издиже Хумска чука која својим положајем доминира у Нишкој котлини.У њеном опсегу су још и Mала и Радонова чука са леве стране, а са десне стране налази се Црни камен и Хумска река. Хумска чука састављена је од бигра олигационе старости, који је погодан за обраду у блокове; oд таквих блокова зидане су Нишка тврђава и Царска палата насеља Медијана за време цара Јустинијана.
Постоји више верзија о пореклу имена села Хум. По неким ауторима, село је добило име по земљи ума, која се ту копала. По другој верзији, село Хум населили су у средњем веку становници средњевековне области Хума у Приморју.