Угледни час
Дана 26.1.2016. одржан је угледни час и српског језика. Час је организован са ученицима 7. разреда. Облик часа – квиз, тип часа – утврђивање градива првог полугодишта. Часу су присуствовали наставници, учитељице, педагог и директор школе, а у организацији часа помогао је наст. информатике Дејан Костић.
Пре почетка квиза ученици су подељени у екипе (4) према нивоима дотадашњих постигнућа и објашњена су им правила квиза. Питања су била разноврсна, од допуњавања стихова, преко правописних правила, књижевних родова, врста, повезивања аутора и дела, до врсте и службе речи, синтагме.
Низ од неколико питања прекидало је питање из предмета Информатика и рачунарство, где је тачан одговор такође доносио поене. Победник квиза била је, очекивано, група која је у току полугођа имала оцене између 4 и 5, и они су добили по једну петицу, остали су према броју бодова оцењени четворком, тројком и двојком.